spanking en studie?

spanking en studie?
lees hert volgende stuk tekst en geef je mening, heb jij een pak op je blote bips nodig om betere studie resultaten te behalen of geef jij jezelf een virtuele trap on de billen?
zou jij de stap wagen om je op te geven voor een spanking en wat verwacht jij er van en wat zij de gevaren?
wat verwacht je van je begeleider/ spanker.
wat mag wel en wat mag niet?

gevaren van deze aanpak is dat jouw  spanker wellicht andere motivaties heeft


spanking en studie?
deze website stelt dat dit het ultieme medicijn is voor meiden om beter te presteren, iets wat ik in twijfel wil trekken.
als jij dit vrijwillig doet en er achter staat zou het kunnen werken mits de veiligheid gegarandeerd is
voorwaarden voor een veilige omgeving;
een ruimte waar jij je veilig  voelt, jouw eigen kamer bijvoorbeeld dat voelt als jou terrein en dat geeft jou een psychologisch voordeel!
alles gebeurt op jouw voorwaarden!
bloot of niet?
dat is een stap die gebeurt op jouw voorwaarden, veel spankers stellen dit al eis, niet gelijk maar vaak wel snel  bij een proef spanking
je bent kwetsbaar als jij je meest intieme zones bloot geeft
genoeg stof tot denken zou ik zeggen en heb je vragen stel ze aan mij!

Straf op je billen: voor meiden het oeroude medicijn

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken.
Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken.
Natuurlijk gaat het niet om straf. Het gaat vooral om geluk, plezier, zelfontplooiing en zelfrealisatie. Om dit alles voor jezelf te bewerkstelligen moet je vaak iets doen. Niks komt vanzelf en als het dat wel doet, heeft het waarschijnlijk weinig waarde. We gaan er maar even van uit dat ook jij streeft naar geluk en plezier, zelfontplooiing en zelfrealisatie. Het is een treurig feit dat veel mensen dit blokkeren in plaats van stimuleren. Dat kan komen door verkeerde prioriteiten, verkeerde gewoontes, onnadenkendheid, etc, etc.
Om het gedrag van mensen te veranderen kun je twee dingen doen: belonen en bestraffen.
Een beloning is prettig en positief. Op deze website besteden we er niet al te veel aandacht aan omdat er al elders al voldoende aandacht voor is en omdat beloning meestal automatisch ingebouwd is. Op het moment dat je gewenst gedrag aan de dag legt, leidt dat meestal tot resultaten die als prettig en belonend worden ervaren.
Een straf is onprettig en negatief. Dat een straf een onprettige gebeurtenis is, is juist de kern van de zaak. Als een straf niet onprettig is, zal hij ook niet werken. Het nut van een bekeuring is waarschijnlijk beperkt, behalve voor de schatkist dan. Door toepassing in het verleden is straf in een negatief daglicht komen te staan. Straffen die bijvoorbeeld onnodig wreed waren of zonder rekening te houden met de persoon en de omstandigheden uitgevoerd worden hebben aan deze negatieve beoordeling bijgedragen.
Straf moet echter onprettig en positief zijn, waarbij het positieve overheerst. Gevoeligheid voor en reageren op straf hoort bij mensen. Het zit ingebakken, ‘hard wired’. Het is universeel, van alle culturen en van alle tijden. Straf heeft effect. Als je het goed en positief ingezet wordt, kan er enorm veel mee bereikt worden.

Straf op je billen

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.
Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.
In alle culturen, in alle volken en in alle tijden is straf op de billen toegepast. Kennelijk werkt het. In de huidige tijd vinden we dat niet meer passen en doen we het dus niet. In onze cultuur heeft lijfstraf geen plaats meer in de opvoeding. Bescherming van de persoonlijke integriteit is daarbij een groot goed. Volwassenen hebben echter een eigen zelfbeschikkingsrecht.
Er zijn veel meiden en vrouwen die uit eigen wil er open voor staan om lijfstraf te ondergaan als ze dat verdiend hebben. Want het werkt wél! Misschien niet voor iedereen, maar wel voor veel. In vroegere tijden werd ervan uitgegaan dat meiden en vrouwen nooit te oud waren om op hun billen te krijgen. Het begon thuis en als je uit huis ging om te trouwen nam je echtgenoot de taak over. Nu is dat geheel anders en ligt de keus bij de vrouw zelf.

Billenkoek is de meest pure straf

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.
Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.
Naast de beloning heeft straf ook een plaats. Het is zonde om zomaar zoveel mogelijkheden om te veranderen en te verbeteren te diskwalificeren. Nog steeds is een pak op de billen de meest pure straf die denkbaar is, juist voor vrouwen en dat vinden vooral die vrouwen zelf. Voor de vrouwen die dit aan den lijve ondervinden is een pak op de billen de meest universele en complete straf omdat het:
  • pijn doet – het is de bedoeling dat je straf daadwerkelijk voelt en als je een vakkundig pak op je blote billen krijgt voel je dat beslist.
  • onderwerping aan autoriteit inhoudt – de kern van straf is dat de straffer bepaalt en de gestrafte ondergaat. Op dat moment heeft even niets te zeggen. Gelukkig maar, vinden ze vooral zelf.
  • geabsorbeerd wordt – het effect dat billenkoek als straf op meiden en vrouwen kan hebben blijft verbazen. Afgezien van dat de billen worden geraakt, wordt ook iets diepers op een onbewust niveau geraakt. Vrouwen die het op de goede manier hebben meegemaakt weten inderdaad zeker dat het past en dat hun billen inderdaad hiervoor bedoeld zijn.
  • effectief is, mits deskundig en persoonspecifiek toegepast. Simpel gezegd: het werkt.
  • We zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden en vrouwen het goed bij de persoonlijkheid past om van tijd tot tijd straf te krijgen. Dan gaat alles beter en lukt er veel meer. We denken dat dit bij 1 op de 7 vrouwen en meiden het geval is.

Op je blote billen

Straf op je blote billen is het best. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.
Straf op je blote billen is het best. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.
In de begeleiding gaat het om volwassen meiden en vrouwen die met eigen instemming straf krijgen. In zo’n geval hoort de straf op de best denkbare manier gegeven te worden Dat is op hun blote billen. Een reden hiervoor is, onder andere, dat er geen valide reden is om het anders te doen.
Maar het voegt ook heel duidelijk iets toe. Straf op je blote billen is het best omdat:
  • het op die manier meer pijn doet – straf is niet het moment om consideratie te hebben en er is een zekere mate van pijn nodig om de straf effectief te laten zijn. Helaas maar waar.
  • enige schaamte of gêne met zich mee kan brengen, zodat het ook meer als straf voelt. Zeker in het begin is het wel even wennen om je billen bloot te maken om straf te krijgen.
  • het veilig is omdat degene die straf geeft ziet wat hij doet. Meidenbillen kunnen veel hebben maar het is toch belangrijk om te zien hoe het er mee gaat.
De billen van volgroeide meiden en vrouwen zijn door de natuur optimaal geschkt gemaakt voor het ontvangen en opvangen van deze vorm van straf.
Kleren zitten alleen maar in de weg. Daarom wordt je broek of je rok even aan de kant gedaan om je billen vrij te maken.

Reacties

Bert zei…
Is het mogelijk om via deze site een mooie slanke jongere vrouw te vinden die een man graag regelmatig wil spanken?.