het spencer spankingplan uitvoeren


Een paar belangrijke waarschuwingen.

Als een man begint met het spencer spankingplan dan heeft hij de neiging om het te overdrijven voor de eerste keer.
Hetzelfde geld voor vrouwen die voor het eerst in de praktijk hun man mogen straffen, ze zijn overijverig in het toepassen van hun recht om de man te mogen straffen.
Dit moet zorgvuldig vermeden worden!

Geen vrouw wil vaker gestraft worden dan nodig is – en geen man wil lukraak gestraft worden.
Door het te vaak toepassen van deze nieuwe omgangsvorm zal het zijn effectiviteit gaan verliezen, onthoud dat goed!
Aan de andere kant nadat een definitieve lijst met redenen is samengesteld – wees niet te laks met het toedienen van de straf – begrijpt u wat ik bedoel?

Ten eerste bespreek alles grondig en bereik een gezamenlijke overeenkomst over de redenen van elke straf. Weet wat u doet – laat niets aan het toeval over, niet voor een enkel moment.

Bijvoorbeeld als uw man vaak te snel en roekeloos rijdt vertel hem dan dat u het op uw lijst plaatst, u herkent het gevaar en voegt het toe als één reden voor straf als hij deze regel overtreed en u straft hem ervoor als hij het toch doet!

U stelt hem een ultimatum en als hij de regel overtreedt, te snel en roekeloos gedrag, dan straft u hem daarvoor, onmiddellijk, en elke keer!

Dit is wat ik bedoel met niet laks zijn – wees niet te lankmoedig of te slap voor hun eigen best wil!
Het is de enige manier om hen echt te helpen!

Maak allebeide een geschreven lijst met fouten en slechte gewoontes die men niet meer wil zien bij de ander!

Praat er over, verstandig en redelijk, stel doelen die redelijk zijn en stel de eisen niet te hoog, zet het op papier en onderteken het beiden.
De uitvoer ervan vraagt om sportiviteit en samenwerking – elke man en vrouw zou trots moeten zijn om een partner te hebben die groothartig genoeg is om zijn fouten toe te geven!

Hoe moet een moderne spanking gegeven worden?

Een vraag die vaak gesteld wordt is hoelang moet een spanking duren of hoeveel klappen moet ik geven?

Een eenvoudig antwoord is daar niet voor, het idee is dat u zoveel klappen geeft dat u overtuigd bent dat de straf doelmatig en effectief is geweest zonder dat onnodig hard of streng bent geweest.
Ik heb ontdekt dat klappen die redelijk mild lijken effectief kunnen zijn en naverloop branden op je billen zonder dat het schade achterlaat of andere onplezierige merktekens van een harde spanking achter te laten!
Het doel is om het oppervlak dat u behandeld prikkelt en gevoelig en heet maakt – het telkens herhaald slaan met de hand op het naakte vlees moet de ontvanger van de straf duidelijk maken dat zij echt gestraft wordt!

Door het achterwerk lang genoeg te slaan, eerst op de ene plek daarna op de andere plek, ervaart de vrouw het bijtend ongemak van de straf en leert haar les door deze opgedane ervaring!
Haar vlees is niet beschadigd, alleen rood en warm en pijnlijk en zij zal blij zijn dat het voorbij is.
Omdat de meeste vrouwen makkelijk huilen zal de spanking nog enige minuten moeten doorgaan, desnoods milder en voorzichtiger - een paar doeltreffende tranen zullen nog vloeien eer de spanking gestopt wordt!

De meeste echtparen voeren het zo uit.

Als een spanking gegeven moet worden dan wordt de vrouw naar haar kamer gestuurd om haar klaar te maken, hetgeen inhoud dat zij zich volledig uitkleedt en wacht totdat haar man komt om haar te straffen.

Als haar man binnen komt moet de straf zonder aarzeling worden uitgevoerd, geen discussie,s en geen gesmeek om genade of uitstel of verzet tegen de straf, zij moet zondermeer gehoorzamen!
Het beste is om gedurende het uitvoeren van de straf niets te zeggen!

Zodra de man op de rand van het bed zit zal de vrouw stilzwijgend plaats nemen over zijn schoot in een eeuwen oude positie, dan begint hij met de spanking.
Zijn plicht is om de taak nauwgezet uit te voeren, het goed toedienen van een goede spanking die doeltreffend is en als uiterst pijnlijk ervaren zal worden want dan alleen zal de straf effect hebben.

Dan zonder een woord verlaat de man de kamer en laat zijn vrouw daar achter.
Het is de plicht van de vrouw om nadat zij zich heeft aangekleed en haar tranen zijn gedroogd naar haar man te gaan en hem te bedanken voor de toegediende straf en hem een zoen te geven en hij vergeeft haar op zijn beurt!
Het lijkt moeilijk om te doen maar u zou de geest van het plan missen en u herwint er veel mee!
Vriendelijke omgang en de goede relatie moet onmiddellijk hersteld worden en het voorval mag niet meer negatief ter sprake komen!
Posted by Picasa

Reacties

Popuair

spanking en corona!

Spanking, wel of niet?